En hemsida behöver löpande uppdateringar och tekniskt underhåll för att fungera felfritt . Det kommer ständigt nya versioner, inte bara av Joomla, utan också av alla tillägg man normalt använder. Många av uppdateringarna rör säkerhetsrelaterade problem och det är därför viktigt att de installeras omgående för att säkerställa att webbplatsen säkerhet inte ska äventyras.

Att sköta allt detta själv är oftast ingen bra ide. Det tar tid från kärnverksamheten och det är lätt att det glöms bort. Då är det billigare och bättre att låta oss sköta det för en fast låg månadskostnad.

Vår tjänst Drift och underhåll innehåller:

  • Löpande uppdateringar av Joomla inom respektive huvudversion.
  • Löpande uppdateringar av tillägg
  • Säkerhetsöversyn
  • Övervakning dygnet runt
  • Felavhjälpning
  • Hantering av inställningar på webbserver

Pris endast 199 kr/månad

Moms tillkommer. Debitering sker två gånger per kalenderår, halvårsvis perioderna januari-juni och juli-december.

Lägsta version som stöds är Joomla 3.x. Har ni äldre version måste man börja med att migrera/uppdatera sajten.
Migreringar/större uppgraderingar mellan olika ej kompatibla huvudversioner ingår ej i avtalet utan offereras separat. Exempel på sådan migrering är när man växlar från Joomla 1.5 till Joomla 2.5 eller Joomla 2.5 till Joomla 3.x.